Climacom

Ювента – 3 ООД, София

Използвана мощност: 56 kW

  • външни тела VRF City Multi - 2бр.
  • външни тела HRV Lossnay - 2бр.
  • вътрешни тела - 12бр.

Описание

Фирма "Ювента-3" започва своята дейност с производство и монтаж на алуминиеви архитектурни конструкции, обработка на стъкло и производство на стъклопакети. Фирмата е разположена върху 7 500 кв.м. собствена площ. Понастоящем "Ювента-3" ООД управлява цехове (отдели) за производство на алуминиеви конструкции, стъклопакети и обработка на стъкла, метални конструкции, PVC дограма.

В сградата са инсталирани 2 външни тела VRF City Multi, 2 външни тела HRV Lossnay и 12 вътрешни тела. Общата инсталирана охладителна мощност е 56 kW.