Climacom

Уведомление за защита на личните данни на физическите лица съгласно законодателството за защита на личните данни

1. Съгласно „Регламент (ЕС) 2016/679“ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, Ви информираме:

1.1 Климаком ЕООД декларира, че събира, обработва и защитава личните Ви данни законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.

1.2 „Лични данни“ означава всякаква информация, чрез която може да се идентифицира физическо лице.

1.3 Събирането и обработването на Вашите данни е необходимо за предоставяне на следните услуги от наша страна – при запитване от страна на клиент, при покупка на продукт от фирма Климаком, при участие в игри, промоции и рекламни кампании, при извършване на всякакъв вид техническа дейност.

1.4 Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни. При необходимост личните данни се актуализират.

1.5 Личните Ви данни могат да бъдат изтрити по Ваше желание, с предварително подаване на искане за изтриване (право „да бъдеш забравен“).

1.6 Лични данни събираме, ако Вие ги предоставите доброволно, когато направите поръчка, регистрирация в игра, промоция, кампания на нашия сайт.

1.7 Пpи oбpaбoткaтa нa Вашите лични дaнни спазваме cлeднитe пpинципи: зaкoнocъoбpaзнocт, дoбpocъвecтнocт и пpoзpaчнocт, oгpaничeниe нa цeлитe нa oбpaбoтвaнe, cъoтнocимocт c цeлитe нa oбpaбoткaтa и cвeждaнe дo минимyм нa cъбиpaнитe дaнни, тoчнocт и aктyaлнocт нa дaннитe, oгpaничeниe нa cъxpaнeниeтo c oглeд пocтигaнe нa цeлитe, цялocтнocт и пoвepитeлнocт нa oбpaбoтвaнeтo и гapaнтиpaнe нa пoдxoдящo нивo нa cигypнocт нa личнитe дaнни.

2. Вашите лични данни, които обработваме и съхраняваме във връзка с предоставяне на желаната от Вас услуга, запитване, вкл. за реклама и/или комуникация във връзка с участие в организирани от нас събитие, игра, промоция, рекламна кампания са:

 • Име, презиме, фамилия;
 • Електронна поща;
 • Физически адрес;
 • Телефонен номер;
 • IP адрес.

В случай, че Вие предоставите лични данни, които не се изискват, с предоставянето им от Ваша страна се счита, че Вие сте дали съгласието си за тяхното обработване. Доколкото Вие предоставяте такива данни доброволно, Климаком ЕООД ще се отнесе с тях отговорно и в съответствие с изискванията на действащото законодателство за защита на личните данни.

3. Вашите лични данни се съхраняват до момента, в който повече не са необходими за целите, за които са били събрани. При участие в промоция, игра, рекламна кампания (регистрация на сайта), оставяме предоставените от Вас данни за 30 дни след приключване на срока на кампанията, игра, промоция, като си запазваме правото да Ви информираме периодично за статуса на кампанията, играта, промоцията.

4. С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Климаком ЕООД пази поверителността на Вашите лични данни. За качественото предоставяне на желаната от Вас услуга, е вероятно при спазване на законовите изисквания, Климаком да разкрие Вашите лични данни на следните звена във фирмата:

– технически персонал;

– администрация;

– счетоводен отдел;

– маркетинг отдел;

– куриерската фирма, с която Ви доставяме спечелена от Вас награда.

5. Вашите права относно обработката на личните Ви данни:

Вие като физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатори като име, местонахождение, електронна поща, сте „субект на лични данни“ и имате следните права относно личните Ви данни:

5.1 Право на достъп до личните данни;

5.2 Право на коригиране на личните данни;

5.3 Право на преносимост на личните данни;

5.4 Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

5.5 Право за възражение срещу използване на лични данни за целите на директен маркетинг.

6. Упражняване на права на субектите на лични данни

Физическите лица (субектите на лични данни) биха могли да упражнят гореспоменатите Права (от т. 5.) чрез изрично искане в свободна форма по следните начини:

 • Чрез изпращане на имейл на адрес: sofia@climacom.com
 • В централен офис на фирма Климаком ЕООД – гр. София, п.к. 1517, бул. „Владимир Вазов“ 52
 • По пощата – на адреса на централния офис – гр. София, п.к. 1517, бул. „Владимир Вазов“ 52

6.1 При упражняване на Правата относно личните данни, субектът на лични данни, е необходимо да предостави поне един от идентификаторите, посочени по-долу:

 • Име и фамилия;
 • Физически адрес и електронен адрес;
 • Телефонен номер;
 • Писмено описание на искането.

6.2 Климаком ЕООД не е задължена да отговори на искане, в случай, че е невъзможно да идентифицира субекта на данни.

6.3 Климаком ЕООД предоставя информация относно предприетите действия, във връзка с подадено искане за упражняване на права върху личните данни, в срок от един месец от получаването на искането.

7. Ограничаване на отговорността:

7.1. Климаком ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта https://climacom.com.

7.2. Климаком ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на фирмения си сайт и/или на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Климаком ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на такива материали и съдържание.

8. Защита на лични данни:

8.1. Климаком ЕООД си запазва правото да откаже достъп до сайта. Достъпът до https://climacom.com може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжката му. Въпреки всички положени от нас усилия да осигурим достъп до сайта без прекъсвания, поради естеството на интернет и онлайн услугите, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

8.2. Като администратор на личните Ви данни ние от Климаком ЕООД сме имплементирали технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни.

9. Друга информация:

9.1. Инфopмaция oтнocнo дpyжecтвoтo:

„КЛИМАКОМ“ ЕООД, 130535255, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1517, бул. Владимир Вазов № 52

9.2. Инфopмaция oтнocнo кoмпeтeнтния нaдзopeн opгaн зaщитa нa личнитe дaнни:

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни, гp. Coфия 1592, бyл. „Пpoф. Цвeтaн Лaзapoв” № 2, тeлeфoн: 02/915-35-18.

10. С използването на сайта https://climacom.com, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност и политиката ни за защита на личните Ви данни.