Climacom

Рива Център, Пловдив

Използвана мощност: 585 kW

  • външни тела VRF CITY MULTI - 8бр.
  • външни тела HRV LOSSNAY - 7бр.
  • външни тела Mr.Slim - 46бр.
  • вътрешни тела - 98бр.

Описание

Riva Center, разположен покрай северния бряг на р. Марица, оформя северозападния ъгъл на ул. "Порто Лагос" и ул. "Златна Панега". Модерното седеметажно здание включва търговска зона, 17 офиса клас А и 18 апартамента. Общата разгъната застроена площ възлиза на 4522.25 кв.м. До всички нива и части на сградата е осигурен лесен достъп за хора със затруднено придвижване. От трети до седми етаж сградата е разделена на две секции със самостоятелни входове - северната е бизнес центърът, а в южната - жилищната част.

За климатизиране на сградата са използвани 8 външни тела от серията VRF CITY MULTI, 7 външни тела от серията HRV LOSSNAY, 46 външни тела Mr.Slim и 98 вътрешни тела. Общата охладителна мощност е 585 kW.