Climacom

Рилски Манастир

Използвана мощност: 105 kW

  • вътрешни тела - 7бр.
  • тела от серията Mr. Slim - 7бр.
  • рекуперативни вентилационни блока Lossnay - 3бр.

Описание

Рилският манастир е разположен на 1,147 метра надморска височина сред ухаещите иглолистни гори на планината Рила. Той е един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. Това е най-големият манастир в България — 5 етажа, като видими са 4 от тях. 


Сегашният манастир се намира в близост до село Пастра - недалеч от мястото на първоначалното му изграждане. Покрай него тече Рилска река. 


За климатизацията на културния паметник са инсталирани 7 вътрешни тела, 7 тела от серията Mr. Slim и 3 рекуперативни вентилационни блока Lossnay. Общата инсталирана охладителна мощност е 105 kW.