Climacom

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД

Използвана мощност:
Oхлаждаща мощност - 1025 kW
Oтоплителна мощност-1178kW

  • външни тела - 37бр.
  • вътрешни тела - 397бр.
  • вентилационни системи Lossnay - 5бр.

Описание

Разположен на площ 20 х.дка., с надморска височина около 1000 м., на 8 км. северозападно от гр.Панагюрище и на 90 км. югоизточно от гр.София. Режимът на работа на предприятието е непрекъснат.

Преди инсталацията на климатичната техника на Mitsubishi Electric, отоплението на основните четири административни сгради и централния лабораторен корпус /ЦЛК/ се извършва централно от цех „Топлосилов", а система за охлаждане през топлите месеци няма. Отоплителната система на Дружеството е в експлоатация от 1989 година.

ClimaCom Engineering инсталира в този обект 37 външни и 397 вътрешни тела, както и 5 вентилационни системи Lossnay. Инсталираната хладилна мощност е 1 025 kW, а топлинната мощност - 1 178kW.