Plasma Quad Connect

Нашата най-иновативна технология за пречистване на въздух вече и във вариант на допълнителен модул с плазмен филтър.

Високоефективна срещу 6 често срещани замърсители на въздуха: вируси, бакетерии, алергени, фини прахови частици PM 2.5, прах и плесен. Технологията Plasma Quad неутрализира и SARS-COV2 до 99.8%.

С възможност за свързване както към нови, така и към вече инсталирани системи от М серия (домашен клас климатизация), търговски клас климатици (Mr. Slim) и City Multi (индивидуални решения за климатизация на големи сгради).