BACNET ® PIN CODE

  • BACnet ® първоначално е разработен от ASHRAE в Северна Америка специално за HVAC (отопление, вентилация, климатизация). Впоследствие е приет и в Европа като едно от стандартните комуникационни решения за климатичните системи, заедно с LonWorks ® и други.

    Едно от най-големите предимства на BACnet ® е изключителната степен на кръстосана съвместимост, която предлага, позволявайки системите на различни производители да бъдат интегрирани един с друг.