Рива Център, Пловдив

Използвана мощност: 585 kW
  • 8 външни тела VRF CITY MULTI
  • 7 външни тела HRV LOSSNAY
  • 46 външни тела Mr.Slim
  • 98 вътрешни тела
Рива Център, Пловдив

Описание

Riva Center, разположен покрай северния бряг на р. Марица, оформя северозападния ъгъл на ул. "Порто Лагос" и ул. "Златна Панега". Модерното седеметажно здание включва търговска зона, 17 офиса клас А и 18 апартамента. Общата разгъната застроена площ възлиза на 4522.25 кв.м. До всички нива и части на сградата е осигурен лесен достъп за хора със затруднено придвижване. От трети до седми етаж сградата е разделена на две секции със самостоятелни входове - северната е бизнес центърът, а в южната - жилищната част.

За климатизиране на сградата са използвани 8 външни тела от серията VRF CITY MULTI, 7 външни тела от серията HRV LOSSNAY, 46 външни тела Mr.Slim и 98 вътрешни тела. Общата охладителна мощност е 585 kW.