Climacom

15.02.2021

Термопомпа с хладилен агент CO2

Mitsubishi Electric обявиха пускането на пазара на нова отоплителна система с търговско приложение и хладилен агент CO2(R744), която достига температура на водата до 90 °C и помага за повишаване на ефективността при производството на топла вода, като същевременно значително намалява въглеродния отпечатък.

Високотемпературната термопомпа 40kW Ecodan QAHV е специално създадена за търговски приложения с необходимост от топла вода, като например в хотели, развлекателни центрове, болници, домове за грижа, ресторанти, училища и университети.

„Този нов продукт е идеалният избор за организации, които се стремят да намалят въглеродните емисии, като предлага нисковъглеродно решение, което използва естествения и стабилен хладилен агент CO2 ” коментира Джеймс Чаплин, старши продуктов мениджър, отговорен за QAHV.

QAHV е създаден да осигури висока ефективност при високи температури на водния дебит и използва уникален и патентован усукан и спираловиден газов охладител за подобряване на енергийната ефективност. QAHV също така предлага и значителни подобрения спрямо настоящите високотемпературни термопомпи, включително доста по-ниски шумови нива от само 56 dB (A).

Като цяло, този нов продукт е подходящ за всеки, който си е поставил стабилни цели за намаляване на въглеродния отпечатък и който се нуждае от устойчиво, енергийноефективно производство на топла вода.

Източник: https://les.mitsubishielectric.co.uk/latest-news/high-temperature-co2-heat-pump-increases-hot-water-efficiency-2