Climacom

01.02.2018

Сградата на Mitsubishi Electric в Ratingen сертифицирана от LEED

Устойчивата архитектура е комфорт, съчетан с енергийна и икономическа ефективност 

Обществата постоянно се променят, а оттук и изискванията към индустриите, правителствата и жилищната среда като цяло. Нарастващите изисквания, например по отношение на комфорта, качеството на живот и потреблението, често са за сметка на околната среда. В последните няколко години все повече хора живеят и работят в градовете, има недостиг на жилищни и търговски сгради, които стават все по-скъпи. Следователно новите сгради, често не са толкова висококачествени и енергийно ефективни колкото е необходимо. Здравословните и естествени условия на живот и работа са важни за благосъстоянието на хората. Това също така означава, че трябва да се вземе предвид по-икономично използване на ресурсите по отношение на отопление, охлаждане, осветление и използване на водите. 

Съществуват различни начини за проектиране на сграда по енергийно ефективен начин

Хотелите, магазините и офис сградите трябва да предлагат високо ниво на комфорт, както и да отговарят на най-актуалните политики за устойчивост, но и да бъдат икономически изгодни. Технологиите, разработени за отопление и климатизация, могат да играят важна роля, за да станат сградите по-енергийно ефективни и еко съобразни, като това, например може, да включва системи за едновременно отопление и охлаждане на сградата. Много ефективни са решенията, които отопляват или охлаждат сградата въз основа на възобновяеми енергийни източници. А що се отнася до охлаждане, съществуващата топлинна енергия реално ще се използва два пъти - за отопление на сградата или за производство на топла вода. 

Целта на тези решения е да се запази общото потребление на енергия, а оттам и оперативните разходи на сградата да бъдат възможно най-ниски. Новата сграда на европейската централа на Mitsubishi Electric в Ратинген, Германия е сертифицирана по LEED, интегрирайки разнообразно оборудване и технологии, като цялостен производител на електроенергия на най-високо ниво, тя е сертифицирана с платинен сертификат. По този начин впечатляващо се подчертава енергийната ефективност и устойчивостта на технологиите. Те се използват в цялата сграда - от асансьорите до отоплителната и климатичната техника. Такъв е стремежът на Mitsubishi Electric, както за компанията, така и за своите клиенти. 

Източник: http://de.mitsubishielectric.com/en/solutions/building/pdf/miu_advertorial_building_en_de.pdf