Climacom

Университетска болница “Александровска”, София

Използвана мощност: 112 kW

  • външни тела серия Mr. Slim - 4бр.
  • вентилационни агрегата Dantherm - 2бр.

Описание

Университетска болница „Александровска” е водещ университетски и лечебен център - национален лидер в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно- изследователската дейност. През 1918 г. на нейната база се основава първият Медицински факултет в България. В момента болницата е разположена на територия от 258 декара и е изградена на павилионен принцип.

За климатизацията на болницата са използвани 4 външни тела от търговската серия Mr. Slim и 2 вентилационни агрегата Dantherm. Общата инсталирана мощност е 112 kW.