Climacom

Летище “Лесново”

Използвана мощност: 154kW

  • външни VRF системи City Multi - 3бр.
  • външно тяло Mr. Slim - 1бр.
  • вътрешни тела - 25бр.
  • рекуперативни блока Lossnay - 7бр.

Описание

Летище "Лесново" е една от малкото сертифицирани летателни площадки в България. Намира се на около 30км. от София и е редовен домакин на атрактивни авио-програми.

За климатизацията на летището са използвани 3 външни VRF системи City Multi и едно външно тяло от търговската серия Mr. Slim, както и 25 вътрешни тела. За нуждите на вентилацията са предвидени 7 рекуперативни блока Lossnay. Общата инсталирана мощност е 154kW.