Climacom

05.09.2019

Проект на Mitsubishi Electric получава сертификат за сграда с нулево нетно потребление на енергия

Първата средномащабна офис сграда, която ще бъде сертифицирана в Япония, докато все още се строи

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че първата средномащабна офисна сграда в Япония (над 6000 м2) получи 5-звезден рейтинг на BELS (☆☆☆☆☆) и Net Zero Energy Building (『ZEB』) - сертификат от системата за етикетиране на енергийната ефективност на сгради-жилища. Сградата е в процес на строеж и се предвижда да бъде с нулево нетно потребление на енергия.

Mitsubishi Electric изгражда своя тестови проект с нулево нетно потребление на енергия в град Камакура, южно от Токио, за да разработи и демонстрира технология, свързана със ZEB. Предвижда се сградата да започне да функционира през септември 2020 г.

Mitsubishi Electric насърчава техническите разработки въз основа на концепцията си ZEB + за екологична и енергийна ефективност, производителност, комфорт, удобство и продължителност на работа при изграждане и надграждане на сгради през техните жизнени цикли.

Сертифицирането отчита прогнозираното намаляване на потреблението на енергия от сградата със 103% (включително и производство на фотоволтаична енергия), в сравнение със средните нива на потребление в близък регион, измервайки общото потребление на енергия за климатизация, вентилация, топла вода, осветление и асансьори, въз основа на стандартите за енергоспестяване, въведени от Японския национален институт за управление на земята и инфраструктурата през 2016 г. За да отговаря на изискванията за сертифициране, Mitsubishi Electric подобри условията за проектиране за целия строителен процес, увеличи максимално ефективността на оборудването и системите, които ще бъдат инсталирани в сградата, и въведе решения, базирани на ZEB за климатични, осветителни и фотоволтаични системи.

Занапред компанията има за цел да ускори развитието си и прилагането на технологии, свързани със ZEB, за да допринесе за реализирането на целите на ООН за устойчиво развитие и постигането на по-голяма енергийна ефективност и по-удобни жилищни пространства, както и да допринесе за по-удобна офис среда по собствената си концепция ZEB.

ZEB + е регистрирана търговска марка на Mitsubishi Electric Corporation.

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0807.html