HVRF – City Multi

Mitsubishi Electric поставя нов стандарт за VRF системите с новите си водни модули за снабдяване със студена и гореща вода. Модулите са съвместими със серията City Multi, която все повече се превръща в цялостно решение за модерното строителство.

Хибридната City Multi VRF система е първата в света двутръбна система, която осигурява едновременно отопление и охлаждане с възстановяване на топлината, като комбинира силните страни на системата за директно изпаряване и тези на водоохлаждащ агрегат.

За повече информация, разгледайте предлаганите продукти в сайта ни – https://climacom.com/produkt-kategoriya/hvrf-city-multi/