Вентилаторни конвектори

Системи за контролиране на условията на средата (температура, влажност и качество на въздух) в помещенията, с фокус към пестенето на енергия и шумовите емисии.

Вентилаторни конвектори за жилищни и професионални приложения във варианти за открит и вграден монтаж.