Модулни чилъри Mitsubishi Electric

Новата е-серия е идеалното решение за удовлетворяване на нарастващите изисквания, свързани с енергийната ефективност и ниските експлоатационни разходи. Модулната конструкция осигурява подходяща и гъвкава система. Чилърът се предлага като термопомпа, предназначена “само охлаждане” “само отопление” или “охлаждане / отопление”.

Чилърите използват високоефективните инверторни спирални компресори на City Multi VRF системите. В съчетание с разширени функции за управление, те осигуряват изключителна ефективност и поддържат широк спектър от приложения.

Лесно е да се свържат отделните модули един с друг, като се използват предварително изработени свързващи тръби. В случай на по-големи инсталации, е възможно уредите да се подредят една срещу друга, тъй като разстоянието, необходимо за обслужващата работа, е само 90 cm.

До шест отделни модула могат да бъдат свързани един с друг, за да се постигне системна мощност до 540 kW. Този модулен подход намалява изискването за пространство и опростява транспортирането и монтажа.