RC IT COOLING SYSTEMS

RC IT Cooling Systems са климатични системи, които са подходящи за приложения, където се изисква високо чувствително охлаждане и строг контрол на температурата и влажността.

Диапазонът на директното разширение i-NEXT с директно разширение включва пълноинверторни BLDC Mitsubishi Electric компресори, идеални за поддържане на постоянни условия в помещения при различни натоварвания, като същевременно са много ефективни.

RC IT Cooling Systems предлагат конфигурации на хоризонталния и вертикален поток. Имат свръхлеки вентиларони перки, което води до намалено потребление на енергията и шумовите нива. Също така имат и интегриран интелигентен контрол, който позволява да се управляват до 10 тела. Системата има лесен преден достъп до основните компоненти за лесна проверка и рутинна поддръжка.