PZ-62DR

  • Специфично дистанционно управление за вентилационни системи Lossnay
  • Mоже да се използва за управление на една група от до 15 вътрешни тела Lossnay
  • Функция за активна нощна вентилация през лятото
  • Лесен и интуитивен интерфейс
  • Седмичен таймер
  • Стратегии за вентилация с превключване на режима (Auto / Recovery / Bypass)
  • Дисплей с подсветка, на който при нужда се визуализират съобщения
  • Управление на енергията