PAR-U02MEDA

  • Голям монохромен LCD сензорен дисплей с бяла подсветка
  • Светодиоден контекстуален цвят, показващ работното състояние на вътрешните тела
  • Mоже да се използва за управление на до 16 вътрешни тела
  • Функции като наблюдение и контрол на състоянието на телата в системата
  • Седмичен таймер
  • Сензори за температура, влажност и светлина
  • SMART функции за пестене на енергия и предлагане на максимален комфорт
  • Преглед и задаване на температури на стъпки от 0.5 ° C
  • Разширени обхвати за настройка на зададените стойности (Охлаждане: 19 – 35 ° C и Отопление: 5 – 28 ° C)
  • Нови функции за използване заедно с AHC Programmable Controller (PLC M-Net)