PAR-FL32MA

  • Подходящ за всички видове вътрешни тела
  • Използва се за управление на една група от до 16 вътрешни тела
  • Лесен и интуитивен интерфейс
  • МА Технология за самонасочване
  • Общ приемник за всички видове вътрешни тела: PAR-FA32MA