PAR-CT01MA

 • Подходящ за всички видове вътрешни тела
 • Цветен LCD Touch screen дисплей – 180 цветни модела могат да бъдат избрани за контролни параметри или фон на дисплея
 • Персонализиране на дисплея, чрез изображение на дадено лого
 • Лесен монтаж
 • Лесен и интуитивен, графичен интерфейс с функционални бутони за управление
 • Подходящ за хотели и търговски обекти
 • Нощна функция за настройка на задаване на минимална зимна температура или максимална лятна температура в режим поддържане на температурата
 • Ефективна функция за избор на статично свръхналягане за вътрешните тела
 • Функция за седмичен таймер
 • Използва се за управление на една група от до 16 вътрешни тела
 • Функция Bluetooth свързване
 • МА Технология за самонасочване
 • Вграден температурен датчик, който може да се използва вместо сензор за вътрешното тяло
 • Преглед и задаване на температури на стъпки от 0.5 ° C