PAR-41MAA

 • Подходящ за всички видове вътрешни тела
 • Дисплей с бяла подсветка и регулируем контраст
 • Лесен монтаж
 • Лесен и интуитивен, графичен интерфейс с функционални бутони за управление
 • Нощна функция за настройка на задаване на минимална зимна температура или максимална лятна температура в режим поддържане на температурата
 • Функция за седмичен таймер
 • Използва се за управление на една група от до 16 вътрешни тела
 • МА Технология за самонасочване
 • Вграден температурен датчик, който може да се използва вместо сензор за вътрешното тяло
 • Преглед и задаване на температури на стъпки от 0.5 ° C
 • Поддържа 3D i-see сензорни функции