PAC-YT52CRA

  • Подходящ за всички видове вътрешни тела
  • Лесен и интуитивен интерфейс
  • Дисплей с бяла подсветка
  • Лесен монтаж
  • Функция избор на режим на работа
  • Функция за избор на позиция на перките (при съвместими вътрешни тела)
  • Използва се за управление на една група от до 16 вътрешни тела
  • МА Технология за самонасочване
  • Препоръчва се за хотели и обществени места
  • Вграден температурен датчик, който може да се използва вместо сензор за вътрешното тяло