ME-AC-KNX-100

  • KNX е световен стандарт за автоматизиран контрол на домакинството и сградите – разработване на единна стабилна и достъпна технология, която се стреми към развитие и представяне на общ стандарт за комуникация на електронните системи в обществени, производствени и жилищни сгради.

    Mitsubishi Electric предлага интерфейс, който може да контролира до 100 вътрешни тела (ME AC KNX – 100) за управление на VRF CITY MULTI инсталация с BMS система.