LMAP04

  • Интерфейсът позволява на климатиците на Mitsubishi Electric да комуникират със системите с BMS системите и да управляват чрез мрежовата система LonWorks®
  • Може да бъде инсталиран във всяко дистанционно управление или централен контролер на гамата на Mitsubishi Electric
  • Всеки интерфейс може да контролира до 50 вътрешни тела, всеки със собствен уникален адрес
  • В инсталации с централизирани контролери AE-200E или EW-50 WEB Server интерфейсът LMAP04 предлага същата модулност като самите контролери.