Climacom

11.01.2021

Mitsubishi Electric в “A листата” за климат и вода на CDP

Mitsubishi Electric Corporation анонсираха, че международната организация с нестопанска цел CDP отново е дала най-висока оценка на Mistubishi Electric в „А-листа“ за дейности и стратегии, свързани с климатичните промени и водите. Най-добрите рейтинги отчитат фокусът на търговските дейности и цели на Mitsubishi Electric относно околната среда, както и навременното и подходящо предоставяне на информация за компанията. Mitsubishi Electric попада в „А-листите“ четири различни години в категория за климатични промени и пет поредни години в категория води.

Екологичните инициативи на Mitsubishi Electric се отразяват върху Екологичната Визия на компанията 2021. Това, от своя страна, поставя акцент на създаването на едно екологично общество, ориентирано към намаляване на въглеродните емисии, рециклиране и зачитане на биологичното разнообразие. През юни 2019 г. компанията съобщи в своята Визия за Устойчивост на Околната среда 2050, че това „ще запази въздуха, земята и водата с нашите сърца и технологии, за да поддържаме едно по-добро бъдеще“.

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2020/1209.html