Climacom

18.02.2019

„Mitsubishi Electric” с поредна висока оценка“

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че CDP - глобална система, която насърчава компаниите и градовете да управляват отговорно въздействието си върху околната среда, отличи Mitsubishi Electric в топ класация за изключителни практики за управление на климата, които компанията използва в своята програма за снабдяване. Това е третата поредна година, в която компанията Mitsubishi Electric ще бъде включена като лидер в класацията за ангажираност на доставчиците. 

Класирането се основава на въпросници, изпратени до доставчиците във веригите за доставки на компаниите-членове на CDP. 

CDP обяви през януари, че Mitsubishi Electric е в „А листите“ за ВОДА и КЛИМАТ за трета поредна година, като призна изключителните усилия на компанията за смекчаване на изменението на климата и съответно за опазване на водните ресурси. 

Според плана на компанията “Екологична визия 2021“ фокусиран върху създаването на общества, грижещи се за ниски нива на емисии на въглерод, за рециклиране и опазване на биоразнообразието, Mitsubishi Electric укрепва своите фондации за управление на околната среда и насърчава екологичните инициативи, за да се превърне в "глобална, водеща зелена компания". Mitsubishi Electric има и дългосрочна екологична визия за постигане на целите за устойчиво развитие през следващите 10 до 30 години. 

Източник: http://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0207-a.html