Climacom

27.07.2022

Mitsubishi Electric разработва технология за визуализация и контрол на въздушния поток за търговски климатични системи

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че са разработили нова технология за контрол на въздушния поток, която визуализира и анализира въздушния поток от климатичните системи и разпределението на температурата за оптимизиране на комфорта в цялото помещение.

Технологията предвижда посоката на въздушните потоци и температурите, които варират, в зависимост от формата на помещението и разположението на климатичната система, за да определи как да се изравнят температурите и да се избегне дискомфортът, дължащ се на прекалено силен въздушен поток.

По този начин технологията допринася, както за удовлетвореността на обитателите, така и за стойността на сградата. Също така, Mitsubishi Electric възнамеряват да използват новото си решение, за да съветват собствениците и проектантите на сгради как да подобрят разположението на вътрешните тела, с целповишаване на комфорта.

Основни характеристики

1. Предвижда посоката на разпределението на въздушния поток и температурата, за да определи най-оптималните условия

  • Изчислителната динамика на флуидите (CFD) се използва за прогнозиране на въздушния поток и разпределението на температурата на далечни места, като например под бюра или зад прегради, или поради други климатици наблизо.
  • Използвайки въздушния поток и разпределението на температурата като показатели на комфорт, автоматично се определят и контролират идеалните ъгли и обеми на въздушния поток за оптимизиран комфорт в цялото помещение.

Обикновено въздушният поток в помещението се контролира самостоятелно от всеки климатик, като се използват данните от вградените в него сензори. Но в зависимост от разположението на помещението и/или позицията на всяко тяло, той може да не достигне зони като ъглите. Освен това работата на съседните климатици може да наруши предвидените въздушни потоци.

Новата технология на Mitsubishi Electric обаче генерира триизмерни модели, като използва информация за разположението на помещението и климатичната система, а също така предвижда посоката на въздушния поток и разпределението на температурата, като използва CFD анализ за тестване на различни условия, включително ъгли/обеми на въздушния поток и нива на топлина. Въз основа на резултатите от CFD анализа технологията избира най-идеалните условия и контролира действителната работа на климатичната система.

В резултат на това технологията позволява да се оптимизира въздушният поток, включително когато в едно и също помещение работят няколко климатика. Анализът му дава възможност за прогнозиране на комплексното разпределение на въздушния поток и температурата, което се използва за определяне на идеалния обем и посока, необходими за постигане на максимален комфорт в цялото помещение, включително в пространства близо до пода и зад препятствия.

2. Генерира модели за визуализиране на въздушния поток, разпределението на температурата и ефектите от вентилацията

  • Данните, необходими за анализа на въздушния поток, като например местоположението на стени, под, колони и климатично оборудване, се извличат от данни за информационно моделиране на сгради (BIM), за да се генерират триизмерни модели.
  • Анализът на въздушния поток се извършва чрез виртуално тестване на модели, включващи различни мебели, вътрешни тела и разположение на вентилационната система, за да се визуализират ефектите от въздушния поток, разпределението на температурата и вентилацията.

Изграждането на модели на закрити помещения за CFD изисква време и усилия, а експертите, които могат да анализират получената информация, са ограничени. В отговор на това Mitsubishi Electric разработиха технология за намаляване на това натоварване и за опростяване на процесите на определяне на идеалните настройки, както и за интуитивно визуализиране и показване на резултатите.

Решението събира информация за разположението на помещението, вътрешните тела и вентилационната система, като използва BIM данни (метод за централизирано управление и използване на информация за жизнения цикъл на сградата) и след това генерира триизмерни модели на помещенията за анализ на въздушния поток. Разположението на помещенията, вътрешните тела и вентилационните системи може да се променят лесно на екрана, а номерата на моделите на конкретни климатични системи на Mitsubishi Electric могат да  бъдат въведени от база данни.

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2022/0414.html