Climacom

15.03.2023

Mitsubishi Electric пуска на пазара новата термопомпа Ecodan CAHV-R за промишлена употреба

Mitsubishi Electric има удоволствието да представи новата термопомпа въздух-вода Ecodan CAHV-R. Използвайки хладилен агент R454C с нисък потенциал за глобално затопляне, той предлага стабилна система с ниско съдържание на въглерод за осигуряване на битова топла вода и отопление на помещения. Това иновативно термопомпено решение може да работи като единична система или да бъде част от система с множество модули, което го прави подходящо за широк диапазон от търговски приложения, включително училища и болници.

Системата Ecodan CAHV-R с множество модули има способността да включва и изключва каскадно наличните модули, за да отговори на изискванията за натоварване на сградата. Като пример за тази уникална модулация, система от 16 тела позволява увеличаване на мощността с 0,5kW, от 7,8kW до 640kW*. С каскада и ротация, вградени като стандарт, Ecodan CAHV-R е идеално настроен да генерира надеждно и устойчиво отопление на помещенията и топла вода през цялата година.

* При номинални условия A7W35

 Основни характеристики и предимства:

  • Хладилен агент R454C с нисък потенциал за глобално затопляне и намален въглерод спомагат за постигане на целите за корпоративна социална отговорност
  • Постига изходяща температура от 70°C при -2°C температура на околната среда за осигуряване на непрекъснато отопление
  • Каскадно управление с множество модули с капацитет от 7,8kW до 640kW, осигурява гъвкавост на дизайна за широк спектър от търговски приложения
  • Температура на водния поток от 24°C до 70°C без допълнителни нагреватели, което води до спестяване на разходи и енергия
  • Усъвършенстваният топлообмен, съчетан със свойствата на хладилен агент R454C, позволява по-кратко време за размразяване
  • Нискочестотното управление на компресора подобрява енергийната ефективност и работата на продукта
  • Възможността за ротация на модули въз основа на натрупаните работни часове удължава живота на продукта
  • Херметически затворен моноблок дизайн, изискващ само водни и електрически връзки, за лесен монтаж и ниски разходи за поддръжка

Източник: https://les.mitsubishielectric.co.uk/latest-news/mitsubishi-electric-launches-new-ecodan-cahv-r-commercial-air-source-heat-pump