Climacom

18.06.2019

Mitsubishi Electric представя своята „Визия за устойчивост на околната среда 2050“

Дългосрочни екологични инициативи до 2050 г. за намаляване на въглеродните емисии и създаване на общество, което ще рециклира повече

Mitsubishi Electric Corporation представи своята „Визия за устойчивост на околната среда 2050“, за да изясни позицията на компанията по отношение на дългосрочните екологични въпроси и да създаде нова визия за устойчиво бъдеще към 2050 година.

Цел на „Визията за устойчивост на околната среда 2050“

Според своята „Визия за околната среда 2021г.“ *, Mitsubishi Electric осъществява инициативи за реализиране на ниски въглеродни емисии, общество, което ще рециклира повече и ще функционира в хармония с природата, отразявайки решимостта на Mitsubishi Electric да действа като отговорен, екологично ориентиран корпоративен гражданин. В перспектива към април 2021г. и след това, новата Визия за устойчивост на околната среда на компанията до 2050г. поставя опазването на околната среда като още по-голям корпоративен приоритет и предвижда повече инициативи в тази насока. Визията създава бъдещия курс на Mitsubishi Electric за прилагане на ключови инициативи, въз основа на Декларацията за околната среда и Три насоки за действие в областта на околната среда към 2050 г.

*  https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/policy/ev2021/index.html

Декларация за околната среда

"Защитете въздуха, земята и водата със своите сърца и с нашите технологии, за да осигурим по-добро бъдеще за всички."

Три насоки за действие в областта на околната среда

Mitsubishi Electric Group ще използва разнообразни технологични похвати в различни бизнес области, за да решава разнообразни екологични проблеми, включително изменението на климата, рециклиране на ресурси и хармония с природата по цялата верига.

Приемайки предизвикателството за разработване на бизнес иновации за бъдещите поколения, Mitsubishi Electric Group ще използва всички свои силни страни, комбинирайки ги, когато е необходимо  за решаването на трудни въпроси, приемайки предизвикателството да развива технологии и бизнес иновации за бъдещите поколения.

Публикувайки и споделяйки нови ценности и начин на живот, Mitsubishi Electric Group ще насърчава активен диалог, сътрудничество и съвместна работа с много хора и организации извън компания, като популяризира и споделя нови ценности, които ще доведат до комфортен живот в хармония с природата.

 

Източник:https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html?fbclid=IwAR0J2q3AfuMBvg0CKBREn9F4O1XY7hTbtbm-khNFoFQ_F2Y9m5M3Y3aSHg8