Climacom

24.01.2018

Mitsubishi Electric получи четири признания в „A листата“на CDP за втора поредна година

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че от CDP - глобална система, която позволява на компаниите и градовете да измерват и управляват своето въздействие върху околната среда, са поставили компанията в класацията на най-добрите, във връзка с изключителните практики за управление на климата и водите, които Mitsubishi Electric внедрява в своите програми за доставки. Това е втората поредна година, в която името на Mitsubishi Electric ще фигурира в списъците на тези лидери. 

Класирането в “A листата“ се основава на въпросници, изпратени до доставчици във веригите за доставки на компаниите, членуващи в CDP. 

CDP обяви още през октомври 2017 г., че Mitsubishi Electric е в „А листите“ за ВОДА и КЛИМАТ за втора поредна година, като призна изключителните усилия на компанията за смекчаване на изменението на климата и съответно за опазване на водните ресурси. 

Mitsubishi Electric е лидер в развитието и предоставянето на напреднали екологични технологии, които дават възможност на различни световни корпорации да постигнат по-голяма устойчивост, безопасност, надеждност и комфорт в полза на глобалното общество. Въз основа на своята Екологична визия 2021 г., компанията допринася за създаването на общества, грижещи се за ниски нива на емисии на въглерод, за рециклиране и за опазване на биологичното разнообразие. Също така, Mitsubishi Electric допринася за устойчивостта, като постоянно намалява въздействието върху околната среда на производствените процеси в своите вериги из целия свят и чрез разработване на продукти и услуги с намалено въздействие. 

Източник: http://www.mitsubishielectric.com/news/2018/0111.html