Climacom

04.05.2020

Mitsubishi Electric отново в “А листата” на CDP

Стратегиите и дейностите за опазване на водните ресурси на компанията са признати за четвърта поредна година.

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че бизнес стратегиите и действията за опазване на водните ресурси, които компанията предприема, са отличени за четвърта поредна година с най-високия ранг - „А листа“ от неправителствената организация CDP.

Инициативите на Mitsubishi Electric за опазване на водните ресурси:

  • Старателно регулиране на употребата и изпускането на вода в производствените бази в Япония и извън нея;
  • Стремеж към опазване и ефективно използване на водата, чрез пестене и повторна употреба;
  • Разработване и внедряване на системи за пречистване на вода, включващи озонови технологии за водни канализации, фабрики и обществени съоръжения.

Екологичните инициативи на Mitsubishi Electric са отражение на плана на компанията “Екологична визия 2021“, който акцентира върху създаването на общества, грижещи се за ниски нива на емисии на въглерод, рециклиране и зачитане на биоразнообразието.

CDP е международна неправителствена организация, която оценява екологичните инициативи на корпорациите и местните правителства.

Mitsubishi Electric също получи „A рейтинг“ в категорията „Climate Change“ през 2019 г.

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2020/0217-b.html