Climacom

31.01.2022

Mitsubishi Electric отново е в “A листата” за климат на CDP

Mitsubishi Electric Corporation обявиха, че международната организация с нестопанска цел CDP за пореден път даде най-висока оценка на Mitsubishi Electric - „А“, за дейности, свързани с изменението на климата. Този висок рейтинг показва екологичния фокус на търговските дейности и цели на Mitsubishi Electric, както и навременното и подходящо предоставяне на информация от компанията. Mitsubishi Electric попада в списъка с фирми с най-високи отличия в категорията за изменение на климата в пет различни години.

Екологичните инициативи на Mitsubishi Electric - отразяват - екологичната политика на компанията „Environmental Sustainability Vision 2050“, която акцентира върху „запазването на въздуха, земята и водата с нашите сърца и технологии, за да поддържаме едно по-добро бъдеще за всички“. Политиката е предназначена да намали вредното въздействие върху околната среда чрез глобални вериги на създаване на стойност и доставки, на енергоспестяващи продукти и системи, както и модерна инфраструктура. Целта е да се постигне декарбонизация и по-устойчива глобална околна среда.

 

Източник: MITSUBISHI ELECTRIC News Releases Mitsubishi Electric Again Named to CDP's Climate "A List"