Climacom

25.11.2019

Mitsubishi Electric отличен със „Златен рейтинг“ в CSR 2019 от EcoVadis

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че е носител на най-високия ранг „Златен рейтинг“ в корпоративната социална отговорност (КСО) 2019 от EcoVadis, агенция за оценка на глобалната корпоративната социална отговорност (КСО), базирана във Франция. Оценката обхваща цялостно четири основни практики  на КСО: околна среда, справедлив труд и права на човека, етика и устойчиво набавяне на суровини. Mitsubishi Electric постигна особено висок резултат в категориите за околна среда и устойчиво набавяне на суровини, високо признание за успешните усилия за опазване на глобалната околна среда и извършване на социално отговорни доставки на суровини.

Златният рейтинг поставя Mitsubishi Electric сред първите 5% от всички компании, оценени от EcoVadis.

Mitsubishi Electric Group се зае чрез своите продукти, системи и услуги да разреши разнообразни социални предизвикателства, включително екологични въпроси и проблеми, свързани с ресурси и енергия.

По този начин това насърчава инициативи за създаване на стойност, като едновременно постигане на "устойчивост" и "безопасност, сигурност и комфорт". Освен това, ще допринесе за постигането на общите цели на SDG в световен мащаб, като продължи да поддържа устойчив растеж чрез всички дейности, включително създаване на стойност.

Повече информация относно корпоративната социална отговорност (КСО) на групата на Mitsubishi Electric може да намерите тук:

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html

EcoVadis (https://www.ecovadis.com/) оценява доставчиците, опериращи в 155 страни и в 198 категории покупки, според 21 показателя за КСО. Mетодологията включва различни международни стандарти за КСО, включително Глобалния договор на Организацията на обединените нации, Глобалните инициативи за отчитане (GRI) и ISO 26000. Резултатите от оценката от EcoVadis се използват от повече от 55 000 компании.

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/1106.html