Climacom

09.08.2021

Mitsubishi Electric отличен като лидер в класацията за ангажираност на доставчиците

Това е трето отличие за Mitsubishi Electric, след високите оценки в  категориите за климат и вода, получени през 2020г.

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че нейните усилия за опазване на околната среда, свързани с веригите за доставки, доведоха до избора на компанията в “Kласацията за ангажираност на доставчиците” за 2020 г., най-високото класиране в Програмата за ангажиране на доставчици, оперирана от CDP, международна неправителствена организация, която подкрепя оповестяването на информация за влиянието върху околната среда.

За четвърта година Mitsubishi Electric спечели едно от челните места за отлични действия и стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове и риска от изменението на климата по цялата верига на доставки.

Ангажимент на Mitsubishi Electric към околната среда

Политиката на Mitsubishi Electric за екологична визия 2021 подчертава създаването на нисковъглеродно общество, основано на рециклиране и зачитане на биологичното разнообразие. Също така, Визията за устойчивост на околната среда на Mitsubishi 2050, обявена на 13 юни 2019 г., заявява, че компанията ще „защитава въздуха, земята и водата със сърцата и технологиите си, за да поддържа по-добро бъдеще за всички“, като намали въздействието върху околната среда в глобалните вериги, чрез енергоспестяващи продукти и системи и инфраструктура, с цел реализиране на декарбонизация и по-устойчиво бъдеще.

 

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2021/0215-a.html