Climacom

04.05.2022

Mitsubishi Electric отличен като лидер в класацията за ангажираност на доставчиците 2021

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че усилията им за опазване на околната среда, свързани с веригите за доставки, са спечелили на компанията званието "Лидер в класацията за ангажираност на доставчиците" за 2021 г., което е най-високият ранг в програмата на CDP за Ангажираност на доставчиците - международна неправителствена организация, която подкрепя оповестяването на информация за околната среда. Това е петата година, в която Mitsubishi Electric печели най-високата оценка за действия и стратегии с цел намаляване на емисиите на парникови газове и риска от изменението на климата в цялата си верига на доставки.

Mitsubishi Electric също така получи най-високата оценка "A-листа" в категорията "Климатични промени" за 2021 г.

Екологичните инициативи на Mitsubishi Electric отразяват политиката на компанията "Визия за устойчивост на околната среда до 2050 г.", която заявява, че компанията ще „защитава въздуха, земята и водата със сърцата и технологиите си, за да поддържа по-добро бъдеще за всички “.

В съответствие с тази политика, през юни 2021 г. компанията стартира нова цел за нулеви нетни емисии на CO2 до 2050 г., чрез намаляване на парниковите газове по всички вериги от разработването, проектирането и снабдяването със суровини и производството до продажбите, дистрибуцията, използването и изхвърлянето. Mitsubishi Electric се стреми да намали въздействието върху околната среда по отношение на глобалните вериги чрез енергоспестяващи продукти и системи, както и инфраструктура, с цел реализиране на декарбонизация и по-устойчива глобална среда.

 

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2022/0210.html