Climacom

23.01.2024

Mitsubishi Electric се присъединява към Споразумението на ООН за 24/7 енергия без въглерод

Стремейки се да допринесете за 100% безвъглеродна електроенергия

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че се присъединява към 24/7 Carbon Free Energy Compact (24/7 CFE Compact), международна инициатива, създадена от Обединените нации през 2021 г. с цел декарбонизиране на електроенергията в световен мащаб. Повече от 130 организации* от цял свят се присъединиха към Споразумението, включително правителството на САЩ, големи американски IT компании, компании за комунални услуги, инвестиционни компании и финансови институции. Фразата „24/7 CFE“ означава, че всеки киловат час потребление на електроенергия се посреща с безвъглеродни източници на електроенергия навсякъде, всеки час от всеки ден.**

Mitsubishi Electric предлага разнообразие от технологии и решения за енергийна оптимизация, които са в съответствие с принципите на споразумението 24/7 CFE за постигане на декарбонизация. Едната е Multi-Region EMS, облачна услуга, която позволява на потребители (компании) да управляват целите за декарбонизация за всички свои обекти чрез оптимизиране на необходимия брой сертификати за екологична стойност, които трябва да бъдат закупени, както и чрез прехвърляне на възобновяема енергийна стойност между различни обекти. Услугата акумулира стойност на възобновяема енергия на стъпки от 30 минути***, за да даде възможност за прецизно управление на екологичната стойност.

Друго представително предложение от Mitsubishi Electric е BLEnDer® CN for Supplier, линия пакетирани софтуерни продукти, които позволяват на търговците на електроенергия в Япония да предоставят на потребителите планове за безвъглеродно електричество.

Занапред Mitsubishi Electric ще участва активно в дейностите на споразумението 24/7 CFE  и ще допринесе за постигането на 24/7 енергия без въглерод, като продължи да разработва усъвършенствани продукти, системи и бизнес решения, в допълнение към приноса за реализирането на екологична инфраструктура.

*Към 26 октомври 2023 г., според проучването на Mitsubishi Electric

**https://www.un.org/en/energy-compacts/page/compact-247-carbon-free-energy#:~:text=24%2F7%20Carbon-free%20Energy%20%28CFE%29%20means%20that%20every%20kilowatt-hour,electricity%20sources%2C%20every%20hour%20of%20every%20day%2C%20everywhere.

***В Европа, Съединените щати и много други страни управлението на електричеството в реално време обикновено се определя в единици за един час, докато в Япония електричеството се измерва в единици от тридесет минути

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2023/1026.html