Climacom

28.08.2023

Mitsubishi Electric е обявен за лидер в класацията на CDP за ангажираността на доставчиците за трета поредна година

Mitsubishi Electric Corporation обяви, че нейните усилия за опазване на околната среда, свързани с веригите за доставки, са спечелили определянето на компанията за лидер в ангажираността на доставчиците за 2022 г. Това е най-високият ранг в програмата CDP за оценка на „Ангажираност на доставчиците“, управлявана от CDP (международна организация с нестопанска цел, която подкрепя оповестяването на информация за околната среда).

Това е третата поредна година от 2020 г. насам и шестият път, в който Mitsubishi Electric печели най-висока оценка за отлични действия и стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове и риска от изменението на климата по цялата си верига на доставки.

Рейтингът за ангажираност на доставчиците оценява дейностите на компаниите, които работят със своите доставчици за справяне с изменението на климата по цялата верига на доставки. През 2022 г. 8% от най-високо оценените компании бяха избрани за лидери по ангажиране на доставчици.

Екологичните инициативи на Mitsubishi Electric отразяват политиката на компанията "Визия за устойчивост на околната среда до 2050 г.", която заявява, че компанията ще „пази въздуха, земята и водата със сърцата и технологиите си, за да поддържа по-добро бъдеще за всички “ и има за цел да постигне нулеви нетни емисии на CO2 чрез намаляване на парниковите газове във веригите на компанията до 2050г.

Mitsubishi Electric ще продължи да работи със своите доставчици за намаляване на въздействието върху околната среда по отношение на глобалните вериги, чрез енергоспестяващи продукти и системи и най-съвременна инфраструктура, с цел реализиране на декарбонизация и по-устойчива глобална среда.

Източник: https://www.mitsubishielectric.com/news/2023/0407.html