Climacom

22.07.2019

Климаком с дарение за Център за социална рехабилитация и интеграция – Свищов

Фирма Климаком направи дарение под формата на климатична техника в Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Свищов. Центърът предоставя социални услуги за лица с увреждания над 18 години.

Поради нарасналата необходимост от предоставяните дейности в ЦСРИ, материалната база бе обновена и разширена. Всеки ден в центъра професионален екип от специалисти работят за интегриране на лица с увреждания и за изграждане на относителна самостоятелност в ежедневните им потребности. 

От началото на годината през груповите занимания на ЦСРИ са преминали над 60 човека, а през 2018г. общо 119 души с увреждания са посетили центъра, като броят на посетителите постоянно нараства.

Във връзка с разширяването и обновяване на материалната база, през месец юни в две от помещенията в центъра бяха монтирани стенни климатици Mitsubishi Electric, любезно предоставени от фирма Климаком.

Официалното откриване на обновения център се състоя на 19 юли.

Екипът на Климаком пожелава успех на целия професионален състав и на всички посетители на ЦСРИ – Свищов.