Climacom

18.12.2018

Да опазим заедно околната среда

В рамките на 2018г. фирма ClimaCom предаде за рециклиране почти 2 тона стъкло и повече от половин тон хартия. Тази дейност е част от годишния план за социална дейност на фирмата, обвързан с опазване на околната среда. 

Всяка година ние изхвърляме огромното количество от 2.12 милиарда тона отпадъци. Ако всички тези отпадъци се натоварят на камиони, биха обиколили земята 24 пъти. Затова е много важно да сме отговорни към опазването на околната среда и ресурсите на планетата. 

5 причини, поради които да рециклирате: 
1. Рециклирането намалява отпадъците
2. Рециклирането опазва ресурсите
3. Рециклирането се бори с изменението на климата
4. Рециклирането спестява енергия
5. Рециклирането създава работни места

Източник: 
https://www.addisoncountyrecycles.org/articles/top-5-reasons-to-recycle/; 
http://www.theworldcounts.com/counters/shocking_environmental_facts_and_statistics/world_waste_facts