Climacom

Блог

Защо имаме нужда от вентилация за пресен въздух?

Лошото качество на въздуха в затворени помещения може да допринесе за много проблеми в една сграда.

Прекомерната влажност причинява плесен, а замърсителите, както е известно, са основна причина за здравословни проблеми.

Смята се, че застоялият въздух допринася за значителното понижаване на продуктивността и настроението. Осигуряването на добра вентилация в жилищните и търговски сгради  означава осигуряване на комфортни и безопасни условия на обитаване и труд.

Тъй като необходимостта от подобряване на енергийната ефективност води до увеличаване на въздухонепроницаемостта в сградите, естествената вентилация се оказва все по-малко ефективна и така се поражда нуждата от механична вентилация.

С промените в законодателството, предизвикателството пред проектантите, инсталаторите и ползвателите на всяка една сграда, е да открият решение за вентилация, което едновременно да бъде ефикасно и енергийноефективно.

Mitsubishi Electric удовлетворява тази нужда със серия продукти за вентилация, както за жилищни сгради, така и за търговски и публични помещения. Тези системи са създадени, за да доставят пресен въздух в една сграда, като едновременно извличат застоялия въздух по възможно най-енергийноефективния начин, чрез използване на технология за топлинно възстановяване.

LOSSNAY вентилационни системи за пресен въздух с топлинно възвръщане – перфектното решение от Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric използва Lossnay хартиени сърцевини с топлинно възвръщане за предоставянето на отлична вентилация, заедно със система за отопление и/или охлаждане, осигурявайки здравословна и комфортна среда в сгради с различни приложения.

Разработен и усъвършенстван в период от над 35 години, сърцевините на топлообменника на Lossnay са усъвършенствали механичната вентилация с възстановяването на топлинна енергия, която иначе би била похабена. Това помага за намаляването на енергийните разходи чрез извличане на застоялия въздух и последващото възстановяване на топлинната или охлаждащата енергия към топъл или студен пресен въздух.

 Предимствата на вентилационни системи Lossnay:

 • Чист, пресен въздух без създаване на течения;
 • Подобряване на качеството на въздуха и комфорта в помещенията;
 • Енергийноефективно възстановяване на топлина;
 • Ултратихи;
 • Достъпни за почистване – стандартните филтри могат да се отстранят за регулярно почистване или подмяна;
 • Намаляване на енергийните разходи;
 • Удобно управление.

КАК РАБОТИ LOSSNAY?

Технологията зад енергийната ефективност  на Lossnay сърцевината се крие в конструкцията й, която позволява обмен на  латентна топлина (влага) и осезаема топлина (температура), за да поддържа комфортна вътрешна среда с минимална консумация на енергия.

Енергийноефективна хартиена сърцевина „Hyper-Eco“

Сърцевината на Lossnay е съставена от ултратънка хартия и е поставена в сърцето на системата. Конструирана в нагъната форма и наслоена в алтернативни посоки, сърцевината позволява увеличаване на топлинното възвръщане без смесване на входящ  и изходящ въздух, така че в сградата да попада само пресен въздух. Хартията, използвана в сърцевината на Lossnay, е една от най-тънките в света.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ ЧРЕЗ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ LOSSNAY?

 • Подобряване на качеството на въздуха, редуциране нивата на CO2, премахване на миризми и отстраняване на замърсители от въздуха в помещенията;
 • Повече комфорт за хора, страдащи от алергии;
 • Свеж въздух без отваряне на прозорци и шум отвън;
 • Намаляване на влагата в помещенията чрез премахване на застоялия въздух;
 • Технологията за топлинно възвръщане спестява до 86% от топлинната енергия от изходящия въздух, който след това се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух.
 • Външният въздух е предварително затоплен и по този начин отоплителната система не е необходимо да работи при максимален капацитет, което води до намаляване на енергийните разходи.