PAR-FL32MA

PAR-FL32MA

  • Подходящ за всички видове вътрешни тела
    • Използва се за управление на една група от до 16 вътрешни тела
    • Лесен и интуитивен интерфейс
    • МА Технология за самонасочване
    • Общ приемник за всички видове вътрешни тела: PAR-FA32MA