ME-AC-KNX-100

ME-AC-KNX-100

KNX е световен стандарт за автоматизиран контрол на домакинството и сградите - разработване на единна стабилна и достъпна технология, която се стреми към развитие и представяне на общ стандарт за комуникация на електронните системи в обществени, производствени и жилищни сгради.

Mitsubishi Electric предлага интерфейс, който може да контролира до 100 вътрешни тела (ME AC KNX - 100) за управление на VRF CITY MULTI инсталация с BMS система.