Climacom

Спечелили до момента

Румяна Динева   –   087****657   –   Бутилка

Yozdzhan Lutvi    –   087****860   –   Въздушен дрон

Живко Кунев      –   088****002   –   Подводен дрон

Благовест Димитров     –    088****288    –    Шапка

Павел Стойков     –     087****531    –    Тениска

Нина Маринова – 089****512 – Тениска

Николай Станчев – 088****743 – Шапка

Георги Димитров – 089****278 – Бутилка

Сайко Маринов – 088****556 – Бутилка

Веселин Стоянов – 087****777 – Шапка

Виолета Георгиева – 089****744 – Бутилка

Калин Минчев – 087****975 – Тениска

Борислав Гешев – 089****131 – Подводен дрон

Виктор Фачев – 088****691 – Тениска

Спас Попов – 088****354 – Въздушен дрон

Георги Бенеков – 088****428 – Шапка

Нури Шакир – 087****134 – Бутилка

Георги Калинов – 088****117 – Шапка

Кристиян Старчев – 089****777 – Въздушен Дрон

Румяна Руменова – 088****890 – Бутилка

Ивайло Куцаров – 088****280 – Подводен Дрон

Александър Дойчинов – 087****866 – Тениска

Георги Георгиев – 088****331 – Бутилка

Георги Тошев – 088****813 – Тениска

Калоян Митев – 088****810 – Бутилка

Людмил Стефанов – 088****407 – Шапка

Румен Инзов – 088****445 – Тениска

Марин Тодоров – 089****457 – Шапка

Георги Тонев – 087****867 – Тениска

Ерай Салиф – 089****327 – Тениска

Ивайло Христов – 089****967 – Бутилка

Илияна Талева – 089****108 – Бутилка

Мариан Спасов – 088****400 – Подводен Дрон

Тони Алексиев – 088****487 – Въздушен Дрон

Георги Камбуров – 088****935 – Въздушен Дрон

Пламен Цанков – 087****365 – Тениска

Камен Стойчев – 088****364 – Подводен Дрон

Мариела Алексиева – 089****750 – Бутилка