Таванни вентилационни системи
  • CE
    CE

Таванни вентилационни системи

Качеството на въздуха в сградата се оптимизира чрез обмен на температурата и влажността на Lossnay. Застоялият въздух се изхвърля навън чрез ядрото на Lossnay. В стаята се доставя затоплен външен въздух.

През лятото и през зимата, Lossnay може да възстановява енергия, която би била използвана за климатизация. 

Дистанционно управление за серия Lossnay
Функции Управление на 1 до 15 Lossnay тела
Размери [mm] 120 - 120 - 19
Цена (с ДДС без монтаж) 455 лв.