PAR-CT01MA

PAR-CT01MA

 • Подходящ за всички видове вътрешни тела
  • Цветен LCD Touch screen дисплей - 180 цветни модела могат да бъдат избрани за контролни параметри или фон на дисплея
  • Персонализиране на дисплея, чрез изображение на дадено лого
  • Лесен монтаж
  • Лесен и интуитивен, графичен интерфейс с функционални бутони за управление
  • Подходящ за хотели и търговски обекти
  • Нощна функция за настройка на задаване на минимална зимна температура или максимална лятна температура в режим поддържане на температурата
  • Ефективна функция за избор на статично свръхналягане за вътрешните тела
  • Функция за седмичен таймер
  • Използва се за управление на една група от до 16 вътрешни тела
  • Функция Bluetooth свързване
  • МА Технология за самонасочване
  • Вграден температурен датчик, който може да се използва вместо сензор за вътрешното тяло
  • Преглед и задаване на температури на стъпки от 0.5 ° C