TG-2000A

Централизираният графичен софтуер TG2000 позволява на оператора да контролира и наблюдава до 2000 вътрешни тела. Този софтуер е създаден, за да се свързва директно с климатичната система чрез AG150 или GB50 контролер, което позволява на оператора необходимата  функционалност за управление и контрол на цялостната климатична система от едно място.

Технически характеристики

Модел

Функции

Управление на до 2000 тела.
Показва On/Off състоянието на всяка група тела в рамките на избрания графичен екран или на цялата сграда.
Показва режим на работа на всяка група от избрания графичен екран.
Показва зададената температура на всяка група от избрания графичен екран. Също така е възможно да се ограничи диапазона на задаваната температура на отопление и охлаждане.
Показва текущата скорост на вентилатора на всяка група от избрания графичен екран.
Запис на натрупани грешки с възможност за тяхното разглеждане и печат.
Възможност за настройка на On/Off график за всяка група, всеки графичен екран или цялата сграда.
Възможност за индивидуално управление и контрол на всяко вътрешно тяло, група тела или цялата система.


Функции

Препратка към страницата ни във Facebook