PAC-YG60MCA

Централен контролен с възможност да приема и обработва входящ импулсен сигнал. Към контролера могат да се свържат до 4 измервателни прибора (разходомер за газ, водомер, електромер) и сигналът от тях да се използва за калкулация на разходи.

Технически характеристики

Модел

Функции

Управление на до 4 измервателни прибора които могат да се използват за калкулация на разходи.

Размери [mm]

120 - 200 - 45

ЦенаФункции

Препратка към страницата ни във Facebook