PAC-SF44SRA

Централно дистанционно управление. PAC-SF44SRA може да управлява до петдесет вътрешни тела от едно място.

Технически характеристики

Модел

Функции

Управление на до 50 тела / 50 групи.
Възможност за работа в автоматичен режим за R2 и WR2 системи.
Извеждане на екрана на код за грешка.
Възможност за свързване на група тела с Lossnay.

Размери [mm]

120 - 130 - 19

ЦенаФункции

Препратка към страницата ни във Facebook