Jet Towel

Jet Towel

Изсушители за ръце Jet Towel от Mitsubishi Electric.

Вижте продукта
Препратка към страницата ни във Facebook